Wzory i nazwy soli zadania pdf

Pobierz

Wzory i Nazwy Soli !. Wszystkie sole nazywamy według podobnego schematu: na początku wymieniamy nazwę kwasu z końcówką -an (gdy nazwa kwasu kończy się na -owy), -yn (jeśli nazwa kwasu kończy się na -awy) lub -ek (jeśli jest to kwas beztlenowy), a następnie nazwę metalu (ew. metali w porządku alfabetycznym) w dopełniaczu.słowny, równanie reakcji, chemiczny wzór lub nazwa bądź zapis obliczeń.. Nazwy soli kwasów tlenowych mają końcówkę -an.Nazewnictwo soli.. a) KI - BaS - ZnBr2 - Fe(NO3)3.. - rozwiązanie zadaniaWzory i nazwy soli.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH .Plik Wzory i nazwy soli.pdf na koncie użytkownika monika9292 • folder chemia • Data dodania: 26 sty 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zn(NO 3 ) 2 ZADANIA ROZWIJAJĄCE Zadanie 1.. Przedstaw ich budowę.. Metody otrzymywania soli 5.. Wyjaśnij, na czym polega reakcja zobojętniania.. 2) Wzór strukturalny 3) Model cząsteczki 4) Równanie dysocjacji i nazwę powstałych jonów 5) Właściwości 6) Zastosowanie 7) Równanie reakcji otrzymywania - 4 które zachodzą ( może być więcej) 8) Dla jednej metody otrzymywania piszemy reakcję jonowo i jonowo w sposób skrócony.. -podaje nazwy i wzory soli ( ilości aby na ostatniej powłoce zwanej walencyjną pozostało 8 elektronów..

Napisz wzory następujących soli 2.

Rozkład materiału.. W nazwie soli uwzględniamy wartościowość metalu, która może przyjmować różną wartość liczbową.Zadania Pamiętam i rozumiem .. jodek ołowiu(II) - PbI 2. azotan(V) cynku - Zn(NO 3) 2. siarczan(IV) glinu - Al 2 (SO .Plik sole wzory i nazwy zadania.pdf na koncie użytkownika mollysaenz • Data dodania: 21 lis 2018.. 2 gimnazjum na zaliczenie chemii na 2 potrzebuje znac wzory i nazwy soli jakie mialem.. Temat: Analiza błędów w pracy klasowej.Wszystkie materiały z chemii znajdziecie na : : : nazwy (a) i wzory (b) soli.. Inne tryby nauki.. Przedstaw zastosowania następujących soli: węglanów, siarczanów(VI), azotanów(V) i fosforanów(V).Nazewnictwo soli kwasów tlenowych Sole metali Pierwsza część nazwy soli pochodzi od nazwy kwasu i kończy się na -an np.: sól kwasu siarkowego (VI) to siarczan (VI), sól kwasu azotowego (V) to azotan (V).. CuCO 3 - węglan miedzi(II).. HNO3 → Ca(NO3)2Zadanie 4 Ustal, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie, i podkreśl sole ulegające dysocjacji jonowej.. Temat: Praca klasowa "Drgania i fale sprężyste" 12 listopada.. proszę pomóżcie =

Druga część nazwy pochodzi od nazwy metalu.

Produkty gazowe powstające podczas ogrzewania przepuszczono przez roztwór NaOH o stężenie około 6 mol·dm−3.. sole-wlasciwosci_i_zastosowanie.pdf.. #równania .. Opisz zasady nazewnictwa soli.. Chlorek wapnia.. Materiały powiązane z testem: Test: Nazwy i wzory pierwiastków chemicznych Test: Metody otrzymywania soliNapisz nazwy soli i wzory soli.. Podgrzewamy 30 Mar 2020 Te miękkie pledy wykonane .Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Wzory i Nazwy Soli !. Ta sól pochodzi od kwasu HNO3.. Wyjaśnij, co to są sole.. Jeśli metal posiada tylko jedną wartościowość to jej nie podajemy.Szukaj Grupy Zadania Przeglądaj Zaloguj si .. Tagi.. Podane związki zakwalifikuj do odpowiedniej grupy, wpisując wzór związku obok nazwy grupy: FeS, Zn(OH) 2, HNO 3, Mg 3 N 2, CaC 2, H 2 O, OF 2, Cu(NO 3) 2, NH 3, N 2 O 3, AlH 3, KOH, NaCl TLENKI WODOROTLENKI.. Test: Kwasy i wodorotlenki Wzory kwasow, wodorotlenków.Szukaj Grupy Zadania Przeglądaj Zaloguj si .. Test: Reakcja kwasu z metalem jako metoda otrzymywania soli kwas + metal -> sól + wodór.. PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. #Sole .chlorek magnezu 1) Nazwa i wzór sumaryczny soli.. Zadanie 2.. Z zatężonego roztworu wykrystalizowano następnie kryształy związku A.. Wzór soli.. Temat: Porównanie właściwości soli i ich zastosowań.. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub pracy Wzory i nazwy soli..

Test: Wzory i nazwy soli Jak są zbudowane sole i jak się nazywają .

Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę -ek.. WZORY KWASÓW NAZWY SOLI HF kwas fluorowodorowy fluorki HCl kwas chlorowodorowy Kwasy i sole - wzory chemiczne i nazwy.. A, D Zadanie 6.>>Nazwij podane sole: NaCl, KBr, CuI 2, Cu(NO3)2, Fe2(SO4)3, Mg3(PO4)2, >> Nazwij podane sole: HgSO 4, CrBr 3, CaSO 3, NH 4 NO 3, (NH 4) 3 PO 4, NH 4 I >> Nazwij podane sole: NaHS, Na(OH)S, MgHPO 4, KCN, NaSCN >> Nazwij podane sole: Ag 3 PO 4, K 2 MnO 4, NaHSO 3, NH 4 HSO 4, FeCl 2 >> Nazwij podane sole: SrCO 3, NaHCO 3, Ca(HCO 3) 2, CaCO 3 >> Podaj wzory następujących soli: azotan(V) wapnia .wzory sumaryczne soli.. I na pewno ma powstać Ca(NO3)2.. Plan wynikowy dla klasy ósmej szkoły podstawowej do serii Chemia Nowej Ery 13. siarczan magnezu.. Test z odpowiedziami Powtórzenie Fiszki Pobierz jako PDF Wyświetl pytania.. Fosforan wapnia.. Kwasy Wodorotlenki Sole Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych..

Wzory i nazwy soli; Wzory i nazwy soli, test z chemii ... Rozpocznij test.

A Równanie reakcji: Ba(NO 3 ) 2 Ba NO 3 Nazwa kationu: kation baru Nazwa anionu: anion azotanowy(v) Zadanie 3.. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków.. 3.chemia Kwasy nazwy kwasów wzory kwasów nazewnictwo kwasów Sole nazwy soli wzory soli nazewnictwo soli.. Wzór soli Wartościowość metalu Wartościowość reszty kwasowej FePO 4 III III AgNO 3 I I CuCO 3 II II FeS II II Zadanie 5.. Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego - zakończenie -ek.. Część 1/2.. Wymień co najmniej 3 znane ci sposoby otrzymywania soli.. NaOH, Ca(OH) 2 Zadanie 4.. Inne zadania są zadaniami zamkniętymi, w których należy wybrać poprawną odpowiedź, dobrać lub pogrupować przedstawione elementy odpowiedzi, albo ocenić, czy przedstawione informacje s ą prawdziwe.. Na pewno będzie strzałka.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Nazwa soli 2: Wzór.. Ustaliliśmy zatem, że wzór soli o nazwie azotan(V) wapnia to Ca(NO3)2.. FIZYKA.. • Ca(NO 3) 2 • Mgl 2 • aO 3 • Nal • K 2S • aO 3 • Ag 2S • K 3 PO 4 • a 3 (PO 4) 2 • Agl Zadanie 5 Uzupełnij tabelę .Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. NaF - fluorek sodu.. Zaczynamy zatem pisanie równania reakcji otrzymywania tej soli.. CaCO 3 - węglan wapnia.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu CuCO₃ - węglan miedzi(II)Podaj wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) węglan żelaza (III) b) chlorek cyny (II) c) siarczek glinu d) fosforan (V) niklu (II) e) siarczan (VI) ołowiu (IV) 2020-11-25 14:32:35 Zreferuj czym różniły się kolejne modele budowy atomu uwzględniając: Daltona, Bohra, Rutherforda i Thomsona.Zadanie 15 a).. O tak: → Ca(NO3)2 Piszemy teraz wzór kwasu w substratach (po lewej stronie od strzałki)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt